Regnskap i skyen – nettbaserte økonomisystemer

I denne episoden forteller bedriften Tripletex.no om hvordan et nettbasert økonomisystem fungerer. Hvordan fører en regnskap ved hjelp av et nettbasert økonomisystem (faktura, regnskap, lønn, etc) og hva en kan gjøre selv, og hva som bør overlates til en regnskapsfører. http://feeds.soundcloud.com/stream/318291656-bedriftsledelse-regnskap-i-skyen.m4aPodcast: Play in new window | DownloadSubscribe: RSS

Read more

Hva er entreprenøriell markedsføring?

I denne episoden forklarer jeg kort hva entreprenøriell markedsføring består av med utgangspunkt i definisjonen på «entreprenørskap» og «markedsføring». Denne podcasten er en del av boken Bedriftsledelse (Læremiddelforlaget). Les mer om boken og bestill her: https://www.kiotovs.com/boken-bedriftsledelse/ http://feeds.soundcloud.com/stream/316275737-bedriftsledelse-hva-er-entreprenoriell-markedsforing.mp3Podcast: Play in new window | DownloadSubscribe: RSS

Read more

Fra ide til forretningside – Forretningsmodell og forretningsplan

I denne episoden snakker jeg om prosessen fra ideen om et produkt som skal produseres, til alle stegene man må gjennom for å utarbeide en fullstendig forretningsplan som forteller om alle sider ved driften og hvordan produktet skal kommersialiseres. Les mer om boken og bestill her: https://www.kiotovs.com/boken-bedriftsledelse/ http://feeds.soundcloud.com/stream/314314346-bedriftsledelse-fra-ide-til-forretningside-forretningsmodell-og-forretningsplan.mp3Podcast: Play in new window | DownloadSubscribe: RSS

Read more

Hva er det strategiske, taktiske og operative nivå i en virksomhet? Hvilken del av ledelsen har ansvar for de ulike nivåer i et aksjeselskap?

Spørsmålet om hva som er strategisk, taktisk og operativt nivå i en virksomhet er et gammelt spørsmål i organisasjonslitteraturen, som er blitt behandlet i mange strategibøker. Men som samtidig dukker stadig opp i ulike sammenhenger. Ackoff (1990:523-524) definerer strategi med utgangspunkt i blant annet hans egen definisjon fra 1974 slik: ”En organisasjons strategi består av […]

Read more

Hva er styring?

Begrepet styring har ikke en entydig definisjon i litteraturen. Etymologisk refererer begrepet styring til å gi retning til et skips bevegelser ved bruk av ror, eller til en bil ved hjelp av rattet. Denne analogien gir opphav til definisjoner av styring som «sentralisert, direktivlignendepåvirkning utøvd indirekte, blant annet gjennom formelle strukturer og formaliserte prosedyrer og […]

Read more

Rekruttering, tips og råd m/HR – Sjef Kari-Anne Vik-Mo

I denne episoden forteller HR-sjef Kari Anne Vik-Mo om ulike deler av rekrutteringsprosessen i praksis, og hva som er viktig å tenke på. Denne podcasten er en del av boken Bedriftsledelse (Læremiddelforlaget). Les mer om boken og bestill her:https://www.kiotovs.com/boken-bedriftsledelse/ http://feeds.soundcloud.com/stream/291351496-bedriftsledelse-rekruttering-tips-og-rad-mhr-sjef-kari-anne-vik-mo.mp3Podcast: Play in new window | DownloadSubscribe: RSS

Read more

Innføring i investeringsanalyser

I denne episoden forklarer vi hvordan du vurderer lønnsomheten til en investering. Vi starter med å forklare de viktigste begrepene, slik at du kan tolke resultatene av analysen etter de to mest kjente metoder: nåverdi og internrente. Denne podcasten er en del av boken Bedriftsledelse (Læremiddelforlaget). Les mer om boken og bestill her: https://www.kiotovs.com/boken-bedriftsledelse/ http://feeds.soundcloud.com/stream/279890176-bedriftsledelse-innforing-i-investeringsanalyser.mp3Podcast: […]

Read more

Posts navigation