Motvirke endrede rammebetingelser gjennom diversifisering

Rammebetingelser for bedrifter er ofte i endring. Nå for tiden er vi inne i en periode med høy prisvekst og økt rentenivå fordi Norges bank prøver å motvirke prisveksten ved å øke styringsrenta. Dette fører til at banker øker sine utlånsrenter.

Husholdninger og bedrifter får da dårligere råd og dyrere tilgang på kapital. Dette gir utslag på etterspørselen etter varer og tjenester.

Et lite snekkerverksted i Trøndelag begynner å kjenne på dette og frykter permitteringer.

Kilde: www.t-a.no

Motvirker lav etterspørsel ved å utvide produktsortimentet til nye områder

Snekkerverkstedet viser hvordan vi kan motvirke endrede rammebetingelser ved å endre på våre strategier. For å prøve å motvirke den avtakende etterspørselen fra deres kundesegmenter, introduserer firmaet nye produkter i nye markeder (kundegrupper).

Dette kalles diversifisering, og er en måte å øke omsetningen på.

Kilde: www.t-a.no
Kilde: www.t-a.no

I boken Bedriftsledelse kap. 1 kan du lese om rammebetingelser generelt og hvordan disse endres over tid. I kap. 14 kan du lese om strategisk planlegging med utgangspunkt i rammebetingelsene bedriften står overfor.

På side 468 i samme kapittel finner du den velkjente vekststrategien Produkt-/markedsmatrise, som viser hvordan du kan kombinere produkter og markeder til riktig vekststrategi for din bedrift. For eksempel diversifisering.

I kap. 15 kan du lese om virkemidlene i markedsføringen, hvor Produkt er det ene området. Der kan du lese om blant annet produktsortiment.