Fortsett å lese Hva er det strategiske, taktiske og operative nivå i en virksomhet? Hvilken del av ledelsen har ansvar for de ulike nivåer i et aksjeselskap?

Hva er det strategiske, taktiske og operative nivå i en virksomhet? Hvilken del av ledelsen har ansvar for de ulike nivåer i et aksjeselskap?

Spørsmålet om hva som er strategisk, taktisk og operativt nivå i en virksomhet er et gammelt spørsmål i organisasjonslitteraturen, som er blitt behandlet i mange strategibøker. Men som samtidig dukker stadig opp i ulike sammenhenger. Ackoff (1990:523-524) definerer strategi med utgangspunkt i blant annet hans egen definisjon fra 1974 slik: ”En organisasjons strategi består av…

Les mer Hva er det strategiske, taktiske og operative nivå i en virksomhet? Hvilken del av ledelsen har ansvar for de ulike nivåer i et aksjeselskap? 0 Kommentar til Hva er det strategiske, taktiske og operative nivå i en virksomhet? Hvilken del av ledelsen har ansvar for de ulike nivåer i et aksjeselskap?
Fortsett å lese Hva er styring?

Hva er styring?

Begrepet styring har ikke en entydig definisjon i litteraturen. Etymologisk refererer begrepet styring til å gi retning til et skips bevegelser ved bruk av ror, eller til en bil ved hjelp av rattet. Denne analogien gir opphav til definisjoner av styring som «sentralisert, direktivlignendepåvirkning utøvd indirekte, blant annet gjennom formelle strukturer og formaliserte prosedyrer og…

Les mer Hva er styring? 0 Kommentar til Hva er styring?