Om

Jeg er utdannet master i økonomi & administrasjon fra Handelshøgskolen i Bodø (Nord Universitet), med videreutdanning innen serviceledelse (60 sp), ledelse og personalarbeid (60 sp), kontrakts- og innkjøpsledelse (30 sp) og digital transformasjon (30 sp).

Forfatter av boken Bedriftsledelse (2. utg. 2020, Læremiddelforlaget) og Digitalisering i arbeidslivet – teknologi, strategi og ledelse (2023, Læremiddelforlaget). Jeg er engasjert i utvikling av nettbaserte læringsformer (videokonferansebasert undervisning og samhandling på nett). I forbindelse med boken har jeg også produsert Bedriftsledelse podcast, der vi tar opp relevante tema knyttet til å drive og lede bedrifter.

Jeg har holdt kurs og undervist innen fagområdene ledelse, markedsføring og økonomistyring siden 2010.
Jeg benytter moderne teknologi til gjennomføring av læringsaktiviteter over internett i forbindelse med kurs og seminarer. På denne måten har jeg nådd ut til kursdeltakere/studenter fra hele landet.

Jeg har jobbet med blant annet personalledelse, økonomi- og virksomhetsstyring, styrearbeid, digitalisering, eiendom og reiseliv.

Friluftsinteressert og musiker på fritiden.

Interesse for læringspsykologi

Min tilnærming til læring er basert på at læring skjer i et intersubjektivt samspill mellom lærer-student eller leder-medarbeider. Et viktig pedagogisk grunnsyn jeg også legger til grunn er at aktiv deltakelse gir størst læringseffekt. En modell som har inspirert meg er den såkalte COI-modellen:

Les mer om COI-modellen her.

Allerede i 2012-2013 deltok jeg i følgene prosjekt, noe som ga meg en kickstart og gode refleksjoner om bruk av samarbeidsteknologi:

Videostøttet synkron pedagogikk – Det synkrone virtuelle klasserommet

Prosjektet handlet om hvordan man kan skape aktivitet blant studentene i undervisning via videokonferanser.
Prosjektet var et samarbeid mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag, Norges-teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Folkeuniversitetet Midt-Norge og Stiftelsen Kompetanseutvikling for fremtidens Nord-Trøndelag.

Problemstillingen i prosjektet var: hvordan skape “Det synkrone virtuelle klasserommet”, hvor man gjør teknologien sømløs mellom campusstudenter som er tilstede i et fysisk klasserom og distribuerte studenter som tar samme fag som campusstudentene.