Om

Jeg er utdannet master i økonomi & administrasjon fra Handelshøgskolen i Bodø (Nord Universitet), med videreutdanning innen serviceledelse (60 sp), ledelse og personalarbeid (60 sp), kontrakts- og innkjøpsledelse (30 sp) og digital transformasjon (30 sp).

Forfatter av boken Bedriftsledelse (Læremiddelforlaget) og engasjert i utvikling av nettbaserte læringsformer (videokonferansebasert undervisning og samhandling på nett). I forbindelse med boken har jeg også produsert Bedriftsledelse podcast, der vi tar opp relevante tema knyttet til å drive og lede bedrifter. Ny bok om Digitalisering i arbeidslivet kommer ut for salg høst 2021.

Jeg har holdt kurs og undervist innen fagområdene ledelse, markedsføring og økonomistyring siden 2010.
Jeg benytter moderne teknologi til gjennomføring av læringsaktiviteter over internett i forbindelse med kurs og seminarer. På denne måten har jeg nådd ut til kursdeltakere/studenter fra hele landet.

Jeg har jobbet med blant annet økonomi- og virksomhetsstyring, styrearbeid, digitalisering, IKT, HR, eiendom og reiseliv.

Friluftsinteressert og musiker på fritiden.

Interesse for læringspsykologi

Min tilnærming til læring er basert på at læring skjer i et intersubjektivt samspill mellom lærer-student eller leder-medarbeider. Et viktig pedagogisk grunnsyn jeg også legger til grunn er at aktiv deltakelse gir størst læringseffekt. En modell som har inspirert meg er den såkalte COI-modellen:

Les mer om COI-modellen her.

I perioden 2012-2013 deltok jeg i følgene prosjekt:

Videostøttet synkron pedagogikk – Det synkrone virtuelle klasserommet

Prosjektet handlet om hvordan man kan skape aktivitet blant studentene i undervisning via videokonferanser.
Prosjektet var et samarbeid mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag, Norges-teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Folkeuniversitetet Midt-Norge og Stiftelsen Kompetanseutvikling for fremtidens Nord-Trøndelag.

Problemstillingen i prosjektet var: hvordan skape “Det synkrone virtuelle klasserommet”, hvor man gjør teknologien sømløs mellom campusstudenter som er tilstede i et fysisk klasserom og distribuerte studenter som tar samme fag som campusstudentene.