Boken Digitalisering i arbeidslivet

Denne boken er for alle som ønsker å skaffe seg økt forståelse om hva digitalisering i arbeidslivet handler om. Det kan være studenter på fagskolen, høyskolen eller universitet, såvel som ledere og medarbeidere som ønsker en bedre forståelse for digitalisering i et moderne arbeidsliv. Det er fortsatt mange misforståelser rundt begrepet digitalisering i arbeidslivet. Det snakkes om digitale strategier, digital transformasjon, kunstig intelligens eller delingsøkonomi. Men hvordan henger disse begrepene sammen? Hva er de en del av? Svaret på disse og mange andre spørsmål finner du i denne boken. Boken er basert på forskning og aktuell litteratur om digitalisering, men også egne erfaringer fra det praktiske arbeidsliv. Boken er skrevet med fokus på lettfattelig formidling, uten å gå på bekostning av kvaliteten på innholdet. Digitalisering i arbeidslivet er et sammensatt sosio-teknisk fenomen som kan forklares ut fra tre sider: teknologi, strategi og ledelse. Denne boken er delt inn i tre deler som tar for seg hver av disse tre sidene: 1) Digitalisering som teknologisk utvikling, 2) Digitalisering som strategisk prosess og 3) Ledelse av digitaliseringsprosesser.

 

Bokomslag

Bestill boken fra hvilken som helst bokhandel. For eksempel:

Norli

Ark