Relevante lover og forskrifter

En papirbasert lovsamling har den store ulempen at den ikke er oppdatert til enhver tid. På www.lovdata.no finner du derimot alle lover og forskrifter i sin mest oppdaterte utgave. Ved behov kan du skrive ut lovtekstene fra Lovdata.

De mest relevante lover/forskrifter til bruk med boken Bedriftsledelse er:

 • Arbeidsmiljøloven
 • Ferieloven
 • Internkontrollforskriften
 • Aksjeloven
 • Bokføringsloven
 • Regnskapsloven
 • Avtaleloven
 • Forbrukerkjøpsloven
 • Håndverkertjenesteloven
 • Bustadoppføringslova
 • Angrerettloven
 • Hovedavtalen LO-NHO

NB! Denne lista bør sees på som «minimumskrav». I bokas ressurssider, som du får tilgang til når du kjøper boka, finner du en mer fullstendig liste.