Håndtering av teknostress i det digitale arbeidslivet

I takt med at arbeidsplasser blir stadig mer digitaliserte, møter vi også nye utfordringer. En av disse er teknostress – stress forårsaket av, eller knyttet til, bruken av informasjonsteknologi (Villalobos Sanchez, 2023). Begrepet kan du lese mer om i kapittel 3.2.2 i min bok “Digitalisering i arbeidslivet”. Temaet blir også grundig behandlet i Anna Mette Fuglseth og Øystein Sørebøs forskningsartikkel “The effects of technostress within the context of employee use of ICT” (2014).

I dette innlegget ser vi kort på hva teknostress er, hvordan det påvirker oss, og hva vi kan gjøre for å redusere det.

Teknostress. Illustrasjon: OpenAI, 2024

Hva er teknostress?

Teknostress oppstår når kravene til bruk av IKT som den digitale teknologien stiller, overskrider vår kapasitet til å håndtere dem (Villalobos Sanchez, 2023). Ut fra kognitiv teori handler dette om stress forårsaket av kravene i omgivelsene (Fuglseth & Sørebø, 2014). Fra å holde tritt med stadig nye programmer og verktøy til å være konstant tilgjengelig via smarttelefonen – den digitale tidsalderen kan føles overveldende for mange.

Forskjellen på arbeidsplassen nå og for bare noen tiår siden er slående. Der min far i 1980-årene hadde en pult full av papirer, har jeg i dag en pult med avansert teknologi, men også potensialet for mye større stressnivåer.

Effekten av teknostress

Fuglseth og Sørebøs studie (2014) belyser hvordan teknostress ikke bare fører til direkte stress for den enkelte, men også kan ha langvarige negative effekter på jobbtilfredshet, og til og med føre til jobbutbrenthet. Dette er bekymringer som ikke kan ignoreres, spesielt når vi tenker på hvordan de kan påvirke vår evne til å utføre arbeidsoppgavene på jobb.

Bilde: firmbee.com på www.unsplash.com

Strategier for å redusere teknostress

Det er klart at løsningen på teknostress ikke er å fjerne all teknologi fra arbeidsplassen – en urealistisk og til og med skadelig tilnærming. I stedet må vi finne måter å integrere teknologi på som styrker vårt arbeid uten å overvelde oss. Dette kan innebære å sette grenser for teknologibruk, sørge for tilstrekkelig opplæring i nye verktøy, og fremme en kultur der det er akseptabelt å “koble fra” når dagen er omme.

Konklusjon

Teknostress er en realitet for mange i det digitale arbeidslivet, men det er ikke en uoverkommelig utfordring. Ved å forstå årsakene bak teknostress og ved å ta proaktive skritt for å håndtere det, kan vi gjøre teknologi til en styrke snarere enn en kilde til angst. Det er viktig for ledere og ansatte å samarbeide om å skape et arbeidsmiljø der teknologi tjener oss, ikke motsatt.

Referanser

Fuglseth, A. M., & Sørebø, Ø. (2014). The effects of technostress within the context of employee use of ICT. Computers in Human Behavior, 40, 161–170. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.07.040

Villalobos Sanchez, K. (2023). Digitalisering i arbeidslivet. Teknologi, strategi og ledelse. Læremiddelforlaget.