Nye regler om verneombud og arbeidsmiljøutvalg fra 1. jan. 2024

Fra 1. januar 2024 trer nye regler i kraft for verneombudsordningen og arbeidsmiljøutvalg (AMU) i Norge. Her er en enkel oversikt:

1. Grensen for verneombud: Tidligere måtte bedrifter med minst 10 ansatte ha verneombud. Fra 2024 senkes denne grensen til 5 ansatte. For virksomheter med under 5 ansatte, kan det avtales å ikke ha verneombud.

2. Innleide og oppdragstakere: Verneombudets oppgaver utvides til også å inkludere innleide arbeidstakere og oppdragstakere som jobber tett med virksomheten. Dette gjelder ikke for oppdragstakere som jobber uten nært samarbeid med oppdragsgiveren .

3. Psykososialt Arbeidsmiljø: Arbeidsmiljøloven § 6-2 vil presisere at verneombudet skal sikre det psykososiale arbeidsmiljøet, noe som allerede er en del av gjeldende rett .

4. Arbeidsmiljøutvalg (AMU): Fra 2024 må alle bedrifter med over 30 ansatte ha et AMU. For virksomheter med 10-30 ansatte kreves AMU hvis en av partene etterspør det.

Bestemmelsene om verneombud finner du i arbeidsmiljølovens kapittel 6, som omfatter §§ 6-1 til 6-5. Disse paragrafene dekker blant annet plikten til å velge verneombud, verneombudets oppgaver, retten til å stanse farlig arbeid, særskilte lokale eller regionale verneombud, samt utgifter og opplæring relatert til verneombud.

Bestemmelsene om arbeidsmiljøutvalg finner du i kapittel 7, som omfatter §§ 7-1 til 7-4. Dette kapittelet dekker blant annet plikten til å opprette arbeidsmiljøutvalg og arbeidsmiljøutvalgets oppgaver.

Dette er en kortfattet oversikt over de nye reglene som snart vil påvirke arbeidsmiljøarbeidet til små norske bedrifter. Viktig å forberede seg på disse endringene for å sikre et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Kilde: https://lovdata.no/lov/2023-03-17-3