Digitale forfalskninger tvinger frem reguleringer

I en nylig artikkel fra Tek.no (Olsen, 2024) belyses en voksende bekymring i takt med den raske utviklingen av kunstig intelligens (AI) – misbruket av teknologi til å skape såkalte deepfake-bilder og AI-generert pornografi. Amerikanske politikere har reagert på denne trenden ved å foreslå lovgivning som gjør det mulig å saksøke de som produserer eller deler slikt innhold. Bakgrunnen var AI-genererte og eksplisitte bilder av Taylor Swift som fikk stor spredning på X/Twitter.

Bilde: Rosa Rafael (https://unsplash.com/photos/taylor-swift-album-RjD01Is-KnI?utm_content=creditShareLink&utm_medium=referral&utm_source=unsplash)

Dette tilfellet, og den etterfølgende reaksjonen, understreker et behov for klarere rammebetingelser rundt bruk av digital teknologi – et tema jeg utforsker i kapittel 2.4 «Digital teknologi endrer rammebetingelsene» i min bok «Digitalisering i arbeidslivet».

Bruk av digital teknologi er et fenomen som påvirker hele samfunnet og skaper nye rammebetingelser for både private og offentlige virksomheter.

(Villalobos Sanchez, 2023, s. 58)

Det foreslåtte «Disrupt Explicit Forged Images and Non-Consensual Edits» (DEFIANCE)-forslaget markerer en viktig milepæl i forsøket på å regulere digitalt innhold. Ved å gjøre det ulovlig å produsere og dele digitale forfalskninger uten samtykke, søker politikere å adressere den eksponentielle veksten av AI-genererte bilder på nettet. Dette initiativet gjenspeiler at AI-advarsler alene ikke er tilstrekkelige for å beskytte folks rettigheter og verdighet.

Denne situasjonen illustrerer et sentralt poeng diskutert i min bok: Som samfunn står vi overfor utfordringer som krever en ny tilnærming til hvordan vi tenker om og regulerer teknologi. Digitalisering endrer ikke bare hvordan vi jobber og lever; den utfordrer også våre eksisterende juridiske og etiske rammer.

Kap. 2.4 Digital teknologi endrer rammebetingelsene (Villalobos Sanchez, 2023, s. 57)

Forslag som DEFIANCE viser en voksende anerkjennelse av at lovverket må utvikles for å holde tritt med teknologisk innovasjon. Spørsmålet er om byråkratiet klarer å holde tempoet.

Det er også viktig å merke seg at selv om lovforslag som DEFIANCE tar sikte på å beskytte individer mot misbruk, reiser de også spørsmål om balansen mellom å beskytte rettigheter og fremme kreativitet og innovasjon. Som advokat Carrie Goldberg påpeker i artikkelen, mens kjendiser og kunstnere kan ha midler til å forsvare sin rett til likhet og stemme, kan vanlige menneskers bilder bli misbrukt uten noen kommersiell gevinst – ofte med mål om trakassering eller forlegenhet. Dette understreker behovet for et lovverk som både beskytter individets rettigheter og anerkjenner kompleksiteten i hvordan bilder og teknologi brukes i samfunnet.

I lys av disse utfordringene er det klart at vi trenger en tydelig strategi og reguleringer for å navigere i den digitale verden. Det er avgjørende at vi forstår de implikasjonene av digital teknologi og tar proaktive skritt for å skape et sikkert og rettferdig digitalt landskap. Lovforslag som DEFIANCE er et skritt i riktig retning, men det er også en påminnelse om at arbeidet med å forme vår digitale fremtid er en pågående prosess som krever kontinuerlig oppmerksomhet og engasjement fra alle samfunnssektorer.

Referanser

Olsen, S. J. (2024, januar 31). Vil endre loven etter deepfake-porno med Taylor Swift. https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/BWgRk7/vil-endre-loven-etter-deepfake-porno-med-taylor-swift

Villalobos Sanchez, K. (2023). Digitalisering i arbeidslivet. Teknologi, strategi og ledelse. Læremiddelforlaget.