Fremtidige rammer for digitalisering og kunstig intelligens i Norge

I dagens raskt skiftende digitale landskap er det viktig å forstå både mulighetene og utfordringene som kunstig intelligens (KI) og digitalisering bringer til bordet, spesielt for oss i Norge. Den teknologiske utviklingen påvirker hele samfunnet.

Digital teknologi endrer rammebetingelser

I boken Digitalisering i arbeidslivet (2023) finner du en klar forklaring for hvordan den digitale teknologiske utviklingen endrer rammebetingelsene. Endrede rammebetingelser gir muligheter og trusler, som må utnyttes eller løses med nye strategier.

Figur fra boken Digitalisering i arbeidslivet (2023, Læremiddelforlaget)

Potensialet for samfunnsforbedring
Digitalisering og KI har et enormt potensial til å løse store samfunnsutfordringer og forbedre velferdssamfunnet. Fra å tilby bedre helsetjenester til mer effektiv ressursutnyttelse, mulighetene er mange. Dette markerer en spennende tid for teknologisk innovasjon og dens positive innvirkning på vårt samfunn.

Utfordringer og etiske dilemmaer
Men det er viktig å ikke overse utfordringene. Blant de største bekymringene er frykten for at KI kan videreføre og forsterke eksisterende fordommer. Generativ KI, for eksempel, kan brukes til å manipulere mennesker og potensielt true demokratiske prosesser. Dette krever en ansvarlig tilnærming til utvikling og bruk av KI.

Juridiske aspekter og åndsverk
Et sentralt område for diskusjon er balansen mellom å bruke åndsverk til å trene KI-modeller og behovet for å kompensere skaperne av disse verkene. Det er essensielt at vi utvikler rammer som både respekterer opphavsrett og fremmer innovasjon.

Veiledning og regulering
Det er tydelig at det er et behov for både regulering og veiledning for bedrifter som ønsker å ta i bruk KI. Dette inkluderer å sikre at løsninger ikke diskriminerer og er tilstrekkelig transparente. Institusjoner som Digitaliseringsdirektoratet og Helsedirektoratet spiller en nøkkelrolle i å tilby veiledning på dette feltet.

Veien fremover
Når vi ser fremover, er det klart at Norge står foran en spennende tid med utviklingen av en helhetlig digitaliseringsstrategi, som også inkluderer KI. Dette vil bidra til å forme fremtiden og hvordan vi i Norge omfavner digitalisering og KI, samtidig som vi ivaretar våre verdier og etiske standarder.

Digitalisering og KI er ikke bare teknologiske spørsmål; de er fundamentalt knyttet til hvordan vi som samfunn utvikler oss. Vi alle burde ta del i denne debatten og bidra til en ansvarlig og innovativ fremtid.

Kilder

https://www.cw.no/debatt-karianne-tung-kommentar/gode-rammer-for-digitalisering-og-kunstig-intelligens/2151665