Prissetting i markedsføring

Denne podcasten forklarer kort og enkelt de tre prisssettingsmetodene: etterspørselsbasert, konkurransebasert og kostnadsbasert. Disse er en del av prispolitikken i markedsføringsmiksen (De 4/5 P’er i markedsføringen).

Denne podcasten er en del av fagboken Bedriftsledelse, hvor du kan lese alt du trenger om organisering, ledelse, administrasjon, markedsføring og økonomistyring av bedriften konkret og enkelt.
Boken kan bestilles på http://www.lmf.no/index.php?pageID=100&openLevel=18&prodID=58 eller hos din lokale bokhandelen.