Motivasjon og atferd

I denne podcasten forklarer vi kort og enkelt hva motivasjon er og hvordan den påvirker vår atferd. Dette er viktig kunnskap for deg som skal lede medarbeidere.

Denne podcasten er en del av boken Bedriftsledelse fra læremiddelforlaget. Mer om boken her: https://www.kiotovs.com/boken-bedriftsledelse/