Kort om produktkalkulasjon

I denne podcasten oppsummerer vi de to kalkulasjonsprinsippene (selvkost og bidrag), samt metoden for å innkalkulere indirekte kostnader i produktkalkylen ved hjelp av tilleggssatser.