Hva er strategi?

Kort innføring i hva strategi er og hvordan man utformer bedriftens strategi. Vi sammenligner det vi kaller strategisk strategi med den tradisjonelle strategi vi kjenner fra markedsføringen.