Utviklingen i norsk næringsliv og bygge- og anleggsbransjen