Endringsledelse med fokus på bedriftens ressurser

I denne episoden går vi gjennom et konkret forslag ti hvordan du kan gå frem for å leder en planlagt endringsprosess, basert på ressursteori. Bedriften sees her på som et sett med ressurser som kan utgjøre varige konkurransefortrinn. Endringene her vil da handle om å skaffe eller beholde disse ressursene.