Midlertidig ansettelse – regler i arbeidsmiljøloven