Fortsett å lese Hva er organisasjonskultur?

Hva er organisasjonskultur?

Organisasjonskultur eller bedriftskultur er noe som opptar mange ledere. I denne artikkelen gir jeg en kort og enkel forklaring på hva som legges i kulturbegrepet i organisasjonsteori. Det finnes ingen entydig definisjon på kultur blant verken organisajonsteoretikere, sosiologer eller antropologer. Likevel er det mulig å finne noen elementer som det er bred enighet om for…

Les mer Hva er organisasjonskultur? 0 Kommentar til Hva er organisasjonskultur?