Fortsett å lese Hva er styring?

Hva er styring?

Begrepet styring har ikke en entydig definisjon i litteraturen. Etymologisk refererer begrepet styring til å gi retning til et skips bevegelser ved bruk av ror, eller til en bil ved hjelp av rattet. Denne analogien gir opphav til definisjoner av styring som «sentralisert, direktivlignendepåvirkning utøvd indirekte, blant annet gjennom formelle strukturer og formaliserte prosedyrer og…

Les mer Hva er styring? 0 Kommentar til Hva er styring?