Fortsett å lese Hva kjennetegner sunne omstillinger?

Hva kjennetegner sunne omstillinger?

Omstillinger eller endringsprosesser i arbeidslivet er noe som ledere ofte står overfor og må håndtere. Det kan være endringer som kommer utenfra på grunn av endringer i rammebetingelsene, eller planlagte endringer som iverksettes for å forbedre de interne rammebetingelsene. Uansett årsak, krever omstillinger en innsats fra både ledere og medarbeidere for å lykkes med dem.…

Les mer Hva kjennetegner sunne omstillinger? 0 Kommentar til Hva kjennetegner sunne omstillinger?
Fortsett å lese Hva er situasjonsbestemt ledelse?

Hva er situasjonsbestemt ledelse?

I denne episoden forteller jeg kort og enkelt hva teorien om situasjonsbestemt ledelse fra Hersey & Blanchard (1977) går ut på. http://feeds.soundcloud.com/stream/319941730-bedriftsledelse-hva-er-situasjonsbestemt-ledelse.mp3Podcast: Play in new window | DownloadSubscribe: RSS

Les mer Hva er situasjonsbestemt ledelse? 0 Kommentar til Hva er situasjonsbestemt ledelse?
Fortsett å lese Regnskap i skyen – nettbaserte økonomisystemer

Regnskap i skyen – nettbaserte økonomisystemer

I denne episoden forteller bedriften Tripletex.no om hvordan et nettbasert økonomisystem fungerer. Hvordan fører en regnskap ved hjelp av et nettbasert økonomisystem (faktura, regnskap, lønn, etc) og hva en kan gjøre selv, og hva som bør overlates til en regnskapsfører. http://feeds.soundcloud.com/stream/318291656-bedriftsledelse-regnskap-i-skyen.m4aPodcast: Play in new window | DownloadSubscribe: RSS

Les mer Regnskap i skyen – nettbaserte økonomisystemer 0 Kommentar til Regnskap i skyen – nettbaserte økonomisystemer
Fortsett å lese Hva er entreprenøriell markedsføring?

Hva er entreprenøriell markedsføring?

I denne episoden forklarer jeg kort hva entreprenøriell markedsføring består av med utgangspunkt i definisjonen på «entreprenørskap» og «markedsføring». Denne podcasten er en del av boken Bedriftsledelse (Læremiddelforlaget). Les mer om boken og bestill her: https://www.kiotovs.com/boken-bedriftsledelse/ http://feeds.soundcloud.com/stream/316275737-bedriftsledelse-hva-er-entreprenoriell-markedsforing.mp3Podcast: Play in new window | DownloadSubscribe: RSS

Les mer Hva er entreprenøriell markedsføring? 0 Kommentar til Hva er entreprenøriell markedsføring?
Fortsett å lese Fra ide til forretningside – Forretningsmodell og forretningsplan

Fra ide til forretningside – Forretningsmodell og forretningsplan

I denne episoden snakker jeg om prosessen fra ideen om et produkt som skal produseres, til alle stegene man må gjennom for å utarbeide en fullstendig forretningsplan som forteller om alle sider ved driften og hvordan produktet skal kommersialiseres. Les mer om boken og bestill her: https://www.kiotovs.com/boken-bedriftsledelse/ http://feeds.soundcloud.com/stream/314314346-bedriftsledelse-fra-ide-til-forretningside-forretningsmodell-og-forretningsplan.mp3Podcast: Play in new window | DownloadSubscribe: RSS

Les mer Fra ide til forretningside – Forretningsmodell og forretningsplan 0 Kommentar til Fra ide til forretningside – Forretningsmodell og forretningsplan
Fortsett å lese Hva er organisasjonskultur?

Hva er organisasjonskultur?

Organisasjonskultur eller bedriftskultur er noe som opptar mange ledere. I denne artikkelen gir jeg en kort og enkel forklaring på hva som legges i kulturbegrepet i organisasjonsteori. Det finnes ingen entydig definisjon på kultur blant verken organisajonsteoretikere, sosiologer eller antropologer. Likevel er det mulig å finne noen elementer som det er bred enighet om for…

Les mer Hva er organisasjonskultur? 0 Kommentar til Hva er organisasjonskultur?
Fortsett å lese Hva er det strategiske, taktiske og operative nivå i en virksomhet? Hvilken del av ledelsen har ansvar for de ulike nivåer i et aksjeselskap?

Hva er det strategiske, taktiske og operative nivå i en virksomhet? Hvilken del av ledelsen har ansvar for de ulike nivåer i et aksjeselskap?

Spørsmålet om hva som er strategisk, taktisk og operativt nivå i en virksomhet er et gammelt spørsmål i organisasjonslitteraturen, som er blitt behandlet i mange strategibøker. Men som samtidig dukker stadig opp i ulike sammenhenger. Ackoff (1990:523-524) definerer strategi med utgangspunkt i blant annet hans egen definisjon fra 1974 slik: ”En organisasjons strategi består av…

Les mer Hva er det strategiske, taktiske og operative nivå i en virksomhet? Hvilken del av ledelsen har ansvar for de ulike nivåer i et aksjeselskap? 0 Kommentar til Hva er det strategiske, taktiske og operative nivå i en virksomhet? Hvilken del av ledelsen har ansvar for de ulike nivåer i et aksjeselskap?
Fortsett å lese Hva er styring?

Hva er styring?

Begrepet styring har ikke en entydig definisjon i litteraturen. Etymologisk refererer begrepet styring til å gi retning til et skips bevegelser ved bruk av ror, eller til en bil ved hjelp av rattet. Denne analogien gir opphav til definisjoner av styring som «sentralisert, direktivlignendepåvirkning utøvd indirekte, blant annet gjennom formelle strukturer og formaliserte prosedyrer og…

Les mer Hva er styring? 0 Kommentar til Hva er styring?
Fortsett å lese Rekruttering, tips og råd m/HR – Sjef Kari-Anne Vik-Mo

Rekruttering, tips og råd m/HR – Sjef Kari-Anne Vik-Mo

I denne episoden forteller HR-sjef Kari Anne Vik-Mo om ulike deler av rekrutteringsprosessen i praksis, og hva som er viktig å tenke på. Denne podcasten er en del av boken Bedriftsledelse (Læremiddelforlaget). Les mer om boken og bestill her:https://www.kiotovs.com/boken-bedriftsledelse/ http://feeds.soundcloud.com/stream/291351496-bedriftsledelse-rekruttering-tips-og-rad-mhr-sjef-kari-anne-vik-mo.mp3Podcast: Play in new window | DownloadSubscribe: RSS

Les mer Rekruttering, tips og råd m/HR – Sjef Kari-Anne Vik-Mo 0 Kommentar til Rekruttering, tips og råd m/HR – Sjef Kari-Anne Vik-Mo
Fortsett å lese Innføring i investeringsanalyser

Innføring i investeringsanalyser

I denne episoden forklarer vi hvordan du vurderer lønnsomheten til en investering. Vi starter med å forklare de viktigste begrepene, slik at du kan tolke resultatene av analysen etter de to mest kjente metoder: nåverdi og internrente. Denne podcasten er en del av boken Bedriftsledelse (Læremiddelforlaget). Les mer om boken og bestill her: https://www.kiotovs.com/boken-bedriftsledelse/ http://feeds.soundcloud.com/stream/279890176-bedriftsledelse-innforing-i-investeringsanalyser.mp3Podcast:…

Les mer Innføring i investeringsanalyser 0 Kommentar til Innføring i investeringsanalyser