Fra ide til forretningside – Forretningsmodell og forretningsplan

I denne episoden snakker jeg om prosessen fra ideen om et produkt som skal produseres, til alle stegene man må gjennom for å utarbeide en fullstendig forretningsplan som forteller om alle sider ved driften og hvordan produktet skal kommersialiseres.
Les mer om boken og bestill her: https://www.kiotovs.com/boken-bedriftsledelse/