Teknologi og læring

Siden 2010 har jeg brukt moderne teknologi til læringsaktiviteter over internett i forbindelse med kurs og seminarer for ledere. Videokonferanser (OmniJoin, AdobeConnecnt, Lync/Skype, m.m.), samskrivingsverktøy (Google, Word online) og sosiale medier.

Min tilnærming til læring er basert på at læring skjer i et intersubjektivt samspill mellom lærer-student/leder-medarbeider. Og et grunnsyn jeg også legger til grunn er at aktiv deltakelse gir størst læringseffekt. En modell som har inspirert meg er den såkalte COI-modellen:

Les mer om COI-modellen her.

I perioden 2012-2013 deltok jeg i følgene prosjekt:

Videostøttet synkron pedagogikk – Det synkrone virtuelle klasserommet

Prosjektet handlet om hvordan man kan skape aktivitet blant studentene i undervisning via videokonferanser.
Prosjektet var et samarbeid mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag, Norges-teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Folkeuniversitetet Midt-Norge og Stiftelsen Kompetanseutvikling for fremtidens Nord-Trøndelag.

Problemstillingen i prosjektet var: hvordan skape “Det synkrone virtuelle klasserommet”, hvor man gjør teknologien sømløs mellom campusstudenter som er tilstede i et fysisk klasserom og distribuerte studenter som tar samme fag som campusstudentene.

Det konkrete resultatet av prosjektet ble utviklingen av en metodikk og en verktøykasse for synkrone e-læringsaktiviteter.