Rammebetingelser

  1. Tenk på 1 eksempel på endringer på din egen arbeidsplass (eller en arbeidsplass du kjenner). 
    1. Hva startet denne endringen? startet den med noe som skjedde utenfor bedriften (ekstern rammebetingelse) eller var det ledelsen som initierte endringen?
    2. Hvordan håndterte ansatte denne endringen? er det forskjell på om endringen startet utenfor bedriften sammenlignet med om endringen ble startet av ledelsen?