Lønnspolitikk og belønningsystem

Oppgave 1

Beskriv belønningssystemet i bedriften du jobber i (eller en bedrift du kjenner godt), basert på figuren på s. 96 i boken Bedriftsledelse.

a) Hvilke elementer består belønningssystemet av? hva mener du er fordeler/ulemper med de elementene?

b) Hvilke endringer ville du ha gjort i belønningssystemet? hvorfor?