Etikk og samfunnsansvar

Oppgave 1

Lytt til podcast om svart arbeid, underenterpriser med ufaglært/uorganisert arbeidskraft, rekruttering av ungdom til byggfag fra NRK Ekko 5.mars 2015: Klikk her

  1. Hvordan er forholdene i din bransje? Hva er likt/ulikt det du har hørt på podcasten?
  2. Hvilke konsekvenser har svart arbeid for samfunnet? Hva med underleverandører/samarbeidspartnere som ikke har faglært arbeidskraft og ikke er organisert?
  3. Hva kan du som bedriftsleder gjøre for å motvirke denne utviklingen?