Arbeidslivets regelverk

 1. Slå opp følgende lover på www.lovdata.no: Arbeidsmiljøloven, Ferieloven, Yrkesskadeforsikringsloven, Forbrukerkjøpsloven og Kjøpsloven.
  1. Når gjelder lovene? hva er formålet/hensikten med loven?
  2. Er lovene preseptoriske/deklaratoriske? Finn nøyaktig henvisning. På hvilken måte er den enkelte lov u-/fravikelig? hva betyr det i praksis? Finn 2-3 konkrete eksempler
 2. Du driver et bilverksted med 10 ansatte. Omsetningen har vært stabil de siste 10 årene, men i fjor opplevde du høyere etterspørsel. Oppdragsmengden i fjor økte omsetningen med 15%, samtidig som en av dine fast ansatte ble operert og langtidssykmeldt. Du rekrutterte derfor en midlertidig bilmekaniker for 1 år. Oppdragsmengden øker ytterligere i år og du vurderer å ansette enda en bilmekaniker. Du er imidlertid usikker på om den økte oppdragsmengden vil holde seg på dagens nivå lenger enn 1-2 år.
  1. Kan du ansette en ny bilmekaniker midlertidig i 1 år? Vis til konkret rettskilde/paragraf.
  2. Hvis ikke du kan ansette en ny midlertidig bilmekaniker, kan du forlenge den første midlertidige bilmekaniker i 1 år til? Vis til konkret rettskilde/paragraf.
 3. Du driver et industrirørleggerfirma med 25 ansatte. En av dine fast ansatte industrirørleggere blir langtidssykmeldt i 1 år pga en ryggoperasjon. Du ansetter en vikar det året. På slutten av dette året, har du en oppfølgingssamtale med den sykmeldte, og dere kommer frem til at vedkommende skal få studiepermisjon i to år for å ta teknisk fagskoleutdanning, samtidig som ryggen får tid til å bli helt bra igjen. Du kommer tilbake på kontoret og gir vikaren tilbud om ny midlertidig arbeidsavtale i to år til, mens din fast ansatte industrirørlegger er i studiepermisjon.
  1. Hva er hjemmelen for ansettelse av vikaren det første året? Vis til konkret paragraf
  2. Hva er hjemmelen for å ansette vikaren i to nye år? Vis til konkret paragraf
  3. Den fast ansatte industrirørlegger blir litt forsinket med studiene, slik at han trenger et halvt år ekstra. Du forlenger vikaren i samme tidsrom. Opphører vikariatet uproblematisk etter disse nye 6 mnd? Vis til konkret paragraf
 4. Du driver en Biltema-franchise i din kommune. Du har i alt 15 ansatte, hvorav 13 av dem har jobbet i over 10 år hos deg og har fagbrev i salg/service. 1 ansatt er ganske nyutdannet med samme fagbrev, og har jobbet i 2 år hos dere. Mens den siste ansatte er en lærling. Ingen er organiserte, men det er utnevnt en tillitsvalgt blant de ansatte. Bedriften har hatt et godt og velfungerende arbeidsmiljø i mange år. Likevel, på grunn av lavere etterspørsel endte bedriften opp med et underskudd på 0,5 mill i fjor. Dette var en nedtur etter flere år med overskudd. Underskuddet halverte egenkapitalen og gjorde bedriften mindre solid. Det begynner nå å nærme seg desember i år og du ser allerede at dere kommer til å ende opp med tilsvarende underskudd i år. Dette vil tømme bedriften for egenkapital, og sette hele driften på spill. Du ser deg nødt til å nedbemanne noe, og vil starte med å si opp 1 ansatt. 
  1. Er du nødt til å drøfte situasjonen med den tillitsvalgte, selv om de ansatte ikke er organiserte? Vis til konkret lov/paragraf
  2. Kan du velge fritt hvem som skal sies opp? Vis til konkret lov/paragraf
  3. Når en ansatt er endelig utpekt. Hvordan må du gå frem for at oppsigelsen skal være gyldig?
  4. Hva kan skje hvis ikke du oppfyller minstekravene til oppsigelsen?