Valg av selskapsform og stiftelse av selskapet

  1. Ta utgangspunkt i kjennetegnene til et aksjeselskap i tabellen på side 259 i læreboka, og sammenlign med bedriften du jobber i eller en bedrift du kjenner. Gir bedriften avkastning til eierne? hvor mange eiere har bedriften? hvem er de? hvor stor aksjekapital har bedriften? hvem sitter i styret? hvem er daglig leder? (bruk gjerne proff.no for å skaffe noe av denne informasjonen)
  2. Valg om selskapsform handler i stor grad om risiko for å sitte igjen med gjeld som eieren ikke kan betale. Hvordan kan du vurdere denne risikoen i forbindelse med en bedriftsetablering? hva konkret bør du tenke på? Lag en liste over aktuelle forhold og ranger dem ut fra sannsynlighet/konsekvens.
  3. (gjerne i grupper) Gjennomfør et stiftelsesmøte for et aksjeselskap og utarbeid nødvendig dokumentasjon for å kunne registrere selskapet i Brønnøysundregistrene. Du/dere bestemmer bransje og blir enige om detaljene dere må avklare for å utarbeide:
    1. Stiftelsesdokument i tråd med kravene i aksjeloven
    2. Vedtekter for det nye selskapet som ivaretar kravene i aksjeloven
      1. Mal stiftelsesdokument + vedtekter fra Altinn