Valg av selskapsform

  1. Ta utgangspunkt i kjennetegnene til et aksjeselskap i tabellen på side 267 i læreboka, og og sammenlign med bedriften du jobber i. Gir bedriften avkastning til eierne? hvor mange eiere har bedriften? hvem er de? hvor stor aksjekapital har bedriften? hvem sitter i styret? hvem er daglig leder?