Regnskapsanalyse

 1. Forstå kjernen i lønnsomheten: en bedrift har faste kostnader på kr 450 000 pr år. Finansinntektene er på kr 5 000. I fjor hadde de en omsetning på 1,8 mill. og endte opp året med en resultatgrad på 6,5 %. Bedriften selger to typer produkter (A og B). De har følgende kalkyler for sine to produkter:
  Produkt A Produkt B
  Direkte lønnskostnader   45 000   55 000
  Direkte vare-/materialkostnader   60 000 125 000
  Salgspris (markedspris) 150 000 250 000
  Antall solgte enheter i fjor 5 5
  Hvis de kunne øke antall solgte enheter med en enhet, hvilket produkt burde de prioritere for å maksimere resultagraden? Hva blir driftsresultatet da?
 2. Gå til www.proff.no og søk på en konkurrerende bedrift i din bransje (som er organisert som et aksjeselskap, AS). Finn frem siste tilgjengelig årsregnskap, og bruk regnearkmodellen i boken for å beregne nøkkeltall.  Vurder rentabilitet, likviditet og soliditeten i bedriften.
 3. Finn siste tilgjengelig regnskap fra 2 konkurrerende bedrifter i din bransje på www.proff.no og sett opp en tabell der du sammenligner nøkkeltall for soliditet /finansieringsstruktur. Hvilken av de tre har best soliditet/finansieringsstruktur? Hva mener du er årsaken til det?
 4. Sammenlign følgende nøkkeltall fra byggebransjen (2014) i noen utvalgte fylker, men den bedriften du jobber i (eller en bedrift du kjenner godt i samme bransje). På hvilke områder er bedriften din bedre/dårligere enn snittet i bransjen? Hvordan kan bedriften forbedre sine nøkkeltall?
Resultatgrad (prosent) Totalrentabilitet (prosent) Egenkapital-rentabilitet (prosent) Egenkapital-andel (prosent) Likviditets-grad
15 Møre og Romsdal 7,5 6,6 11,5 36,9 1,53
16 Sør-Trøndelag 8,5 7,2 12,7 37,9 1,48
17 Nord-Trøndelag 8,1 9,6 23,9 26 1,63