Kapitalbehov og finansiering

  1. Hva er forskjellen mellom oppstartskapital og driftskapital?
  2. Hvorfor skaper kundefordringer et kapitalbehov for bedriften?
  3. Du er i ferd med å stifte eget selskap og har følgende oversikt over bedriftens økonomiske situasjon på stiftelsestidspunktet: varebeholdning: 100 000, verktøy: 75 000, bil: 250 000, kassekreditt: 50 000, banklån: 75 000, aksjekapital: 30 000.
    1. Sett opp en åpningsbalanse
    2. Har bedriften nok finansiering? eller foreligger det et udekket kapitalbehov?