Grunnleggende regnskapsforståelse

 1. Du/dere sitter i styret i Alfa Mester Bygg AS. Dere har fått siste regnskapsrapport tilsendt fra regnskapsbyrået og skal behandle denne i styremøte.
  1. Gå til lovdata.no og slå opp Aksjeloven. Finn paragrafene som handler om styrets ansvar og oppgaver. Hva sier loven konkret om styrets ansvar når det gjelder bedriftens økonomi?
  2. Gå til proff.no og slå opp Alta Mester Bygg AS (org.nr. 984 239 319). Finn regnskapstallene deres og drøft i styremøte:
   • Hva forteller regnskapet om bedriftens økonomiste stilling?
   • Har bedriften hatt en positiv utvikling de siste årene?
   • Er det noe styret bør be daglig leder følge opp?
   • Er det noe styret skulle ha visst mer om eller forstått mer av?
 2. Tenk på et typisk oppdrag/produkt dere selger i den bedriften du jobber i (eller en bedrift du har jobbet i tidligere):
  1. Hvilke direkte kostnader må forbrukes for å produsere og levere et slikt oppdrag/produkt?
  2. Er disse kostnadene variable? i så fall, hva varierer de i takt med?
  3. Hvilke andre kostnader mener du bedriften har som ikke kan knyttes direkte til det enkelte oppdrag/produkt?
  4. Er disse kostnadene faste? i så fall, hva er de faste i forhold til?
 3. Gå ti proff.no og finn regnskapet til Bergen og Omegn Rør AS (org.nr. 994 882 015).
  1. Hvilke kostnader mener du er variable? Hva varierer de i takt med? Hvorfor?
  2. Hvor store er de variable kostnadene samlet? Hvor store er de i forhold til omsetningen?
  3. Hvor store er bedriftens faste kostnader da? Hvor store er de i forhold til omsetningen?
  4. Hva skjer med de faste kostnadene når omsetningen reduseres/økes?
  5. Hvor liten kan omsetningen være før bedriften begynner å tape penger?
%d bloggere liker dette: