Forretningsmodell og forretningsplan

 1. Du finner forretningsikonseptet til meieriprodusenten Tine på denne lenken: https://www.tine.no/om-tine  og forretningskonseptet til Brødrene Dahl på denne lenken: https://www.dahl.no/virksomheten/om-oss
  1. Vurder disse to eksempler på forretningsidé i forhold til det du finner i boken eller andre kilder. Er alle elementer som skal være med i en forretningsidé ivaretatt?
  2. Inkluderer forretningsideene en visjon? Hva syns du om måten visjonen blir formulert på?
 2. Har Tine og Brødrene Dahl klart definerte målgrupper (kundesegmenter)?
  1. Klarer du å lese det ut fra deres forretningsideer?
  2. hva er fordelen med klart definerte målgrupper?
 3. Gå til nettsiden Proff.no og slå opp Brødrene Dahl AS (Org nr 945 757 280). Se på deres regnskap de siste årene:
  1. Hva mener du kan være deres viktigste inntektskilder? Hva tar de seg betalt for?
  2. Hva er deres viktigste kostnader? er de faste/variable? hvordan er forholdet mellom faste og variable kostnader (80%-20%? 50%-50%? 10%-90%?) Hva syns du om forholdet mellom faste og variable kostnader? Er det en fornuftig kostnadsstruktur?
 4. Hva er forskjeller/likheter/sammenheng mellom en forretningsplan (Kap 10 s. 261-263) og en markedsplan (Kap 15 s. 465-466)?