Kontraktshåndtering

Oppgave 1 

Den 1.1.2016 svarte Tømrermester Peder Ås på en prisforespørsel om bygging av garasje han hadde fått på e-post. I e-posten tilbyr Ås å bygge garasjen i henhold til spesifikasjonene fra kunden for 165 000.- Ås avslutter e-posten med å takke for interessen i hans firma, og ber om bekreftelse fra kunden innen ei uke fordi det er en travel periode for Ås. Den 10. januar leser kunden tilbudet fra Tømrermester Ås, og svarer umiddelbart at han takker ja til tilbudet. Ås leser e-posten dagen etter, og svarer at han ikke lenger har mulighet til å ta på seg oppdraget. Kunden godtar ikke dette, og mener at Ås er bundet i avtalen de har inngått.

a) Hvilke regler gjelder for avtaleinngåelsen? hvilke paragrafer?
b) Er Tømrermester Ås bundet i avtale? Hvilken bestemmelse baserer du deg på?

Oppgave 2  

Peder Ås inngikk avtale med snekker Nilsen om kjøp av et eldre bord han skulle ha til sofagruppen på kontoret sitt. Bordet som var temmelig slitt og ustelt, skulle restaureres av snekkeren, som var meget godt kvalifisert for denne typen arbeid. I farten ble det verken gjort avtale om prisen for bordet eller for restaureringsarbeidet. Etter levering presenterte snekkeren en regning på 6000 kroner, hvorav 5100 utgjorde vederlag for arbeidstimer. Ås mente derimot at han ikke var forpliktet til å betale mer enn 3000 for dette arbeidet.

a) Er dette et kjøp? Hvem er part i avtalen? Er dette et forbrukerkjøp?

b) Hvilken lov kommer til anvendelse? Har restaureringsarbeidet i forbindelse med kjøpet noe å si?

c) Hvilke regler gjelder for fastsetting av prisen? hvorfor?

Oppgave 3

Hans Hagen avtaler med snekker Nilsen at denne skal tilvirke en bokhylle etter Hagens spesifikasjoner. Hagen angir hyllens mål, men ber om å få komme tilbake til valg av treslag. På tross av flere purringer mottar snekker Nilsen ingen nærmere spesifikasjon av ønsket treslag.

a) Hva slags avtale er inngått (kjøp eller tjenesteavtale)? Hvem er part i avtalen? Hva slags type part er de?
b) Hvilken lov kommer til anvendelse? Hvorfor?
c) Har Hagen plikt til å gi de nødvendige spesifikasjoner?
d) Hva er konsekvensen av at kunden ikke gir de nødvendige spesifikasjoner?

Oppgave 4

Hans Hagen avtaler med tømrer Nilsen at denne skal bygge en dobbelgarasje etter Hagens spesifikasjoner. Hagen angir garasjens mål, men ber om å få komme tilbake til valg av treslag. På tross av flere purringer mottar tømrer Nilsen ingen nærmere spesifikasjon av ønsket treslag.

a) Hva slags avtale er inngått (kjøp eller tjenesteavtale)? Hvem er part i avtalen? Hva slags type part er de?
b) Hvilken lov kommer til anvendelse? Hvorfor?
c) Har Hagen plikt til å gi de nødvendige spesifikasjoner?
d) Hva er konsekvensen av at kunden ikke gir de nødvendige spesifikasjoner?