Strategisk planlegging

  1. Hva er forskjeller og likheter mellom den generelle modellen for strategisk planlegging (Kap 5 s.  128) og markedsføringens modell for strategisk planlegging (Kap 15 s. 466)?