Strategisk planlegging

  1. Hva er forskjeller og likheter mellom den generelle modellen for strategisk planlegging (Kap 5 s.  128) og markedsføringens modell for strategisk planlegging (Kap 15 s. 466)?
  2. Bruk først noen minutter for deg selv og svar på dette spørsmålet: Hva er vekststrategien til bedriften jeg jobber i? Deretter drøfter du dette med medstudenter og drøfter likheter og ulikheter.
  3. Samme som oppgave 2, men denne gangen med konkurransestrategi i stedet for vekststrategi.
  4. Drøft hvilken segmenteringsstrategi bedriften du jobber i har valgt. Altså, hvilke kundegrupper satser bedriften på? hva mener du er grunnen til det? hva heter den type segmenteringsstrategi?