Markedsundersøkelser

  1. Hvorfor gjennomfører en bedrift en markedsundersøkelse?
  2. Hvilke etiske dilemmaer kan en bedrift komme opp i når den foretar markedsundersøkelser?
  3. Gi navn og kort forklaring for hver enkelt fase i markedsundersøkelsen.
  4. Hvorfor er problemfasen den viktigste fasen i markedsundersøkelsen?
  5. Hva slags utforming ville du velge dersom du skulle finne ut hvor lojale kundene i et marked er, og hva som skapte lojalitet?
  6. Hva er skrivebordsundersøkelser? Hvilke hovedmetoder har vi for å gjennomføre dem? Hvilken metode ville du brukt dersom du skulle finne ut om folks holdninger til religion?