Markedet og segmentering

  1. Beskriv kort markedet for den bedriften du jobber i eller en bedrift du kjenner godt. Hvem er kundene? Hvem er konkurrentene?
  2. Hva er kjøpsatferd?
  3. Når vi snakker om kjøpsatferd, snakker vi om kundesiden (etterspørsel) eller selgersiden (tilbud) av markedet?
  4. Hva mener du er viktige forskjeller mellom de tre hovedmarkedene: det offentlige, bedrifts- og forbrukermarkedet?
  5. Hvilke av de tre hovedmarkedene er mest ressurskrevende for bedriften?