Digital markedsføring

1) Digital/mediekommunikasjon på sosiale medier

Les gjennom følgende artikkel: https://www.ledernytt.no/sosiale-medier-slik-tar-du-kontroll-som-leder.6163191-349898.html

 1. Hvor stor betydning har omtale på sosiale medier for en bedrift? hvorfor?
 2. Virker en reklame mer troverdig i tradisjonelle medier som avis/TV enn på sosiale medier? hvorfor?
 3. Hva er dine personlige erfaringer/observasjoner om bruk av sosiale medier i ulike aldersgrupper? hva brukes av hvem når?
 4. Hvor aktiv mener du at ledere i din bransje bør være på sosiale medier? hvorfor?
 5. Ta utgangspunkt i en bedrift du kjenner godt og:
  • Definer målgruppen for bedriften (boomers, gen X, millennials, gen Z)
  • Lag to-tre personas som illustrerer de viktigste kundegruppene
  • Definer aktuell kanaler for å nå ut til dem. Hvorfor er kanalene viktige? Er kanalene egnet for personlig eller massekommunikasjon?

2) Facebook pikselen

Les gjennom Facebook Pixel: Measure, Optimize and Retarget with Facebook Ad 

 1. Hva er Facebook-Pikselen? Hvordan fungerer det? 
 2. Ta for deg en bedrift du kjenner og ta en titt på nettsiden deres og:
  • List opp alle handlinger besøkende kan utføre på nettsiden som Facebook-Pikselen kan nyttiggjøre seg av.

3) Instagram for business

 1. Hva er forskjell på organisk og betalt rekkevidde på sosiale medier?
 2. Les gjennom https://www.facebook.com/business/learn/lessons/a-beginners-guide-to-instagram-for-business?course_id=428024244490300&curriculum_id=809171499485562 
 3. Hvordan er en Instagram-bedriftskonto annerledes enn en privat konto?
 4. Hva menes med å “fortelle bedriftens visuelle historie på instagram”? Hvordan henger dette sammen med merkevarebygging?

4) Innholdsmarkedsføring/merkevarejournalistikk

 1. Hvordan kan en blogg-artikkel være et eksempel på innholdsmarkedsføring/merkevarejournalistikk?
 2. Utarbeid en blogg-artikkel for en bedrift du kjenner godt:
  • Definer hvilken nytte artikkelen skal ha for hvilken kundegruppe/persona
  • Skriv kort, enkelt og engasjerende
  • Bruk følgende virkemidler:
   • Multimodalitet
   • Melomtitler
   • Punktlister
   • Lenker med kort, forståelig tekst
  • Strukturer artikkelen etter prinsipper i «den omvendte pyramiden» (bilde under)