Valg av selskapsform

  1. Ta utgangspunkt i kjennetegnene til et aksjeselskap i tabellen på side 267 i læreboka, og og sammenlign med bedriften du jobber i. Gir bedriften avkastning til eierne? hvor mange eiere har bedriften? hvem er de? hvor stor aksjekapital har bedriften? hvem sitter i styret? hvem er daglig leder?
  2. Valg om selskapsform handler i stor grad om risiko for å sitte igjen med gjeld som eieren ikke kan betale. Hvordan kan du vurdere denne risikoen i forbindelse med en bedriftsetablering? hva konkret bør du tenke på? Lag en kort liste over aktuelle forhold.
%d bloggere liker dette: